{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

           

 【 量戒指 】

*課程會員,將於現場為您專屬量測

*訂製會員,歡迎列印本指南 1:1 量測

*訂製K鉑金會員,另提供「 戒圍送到府 量測服務 」

 

> 點擊右鍵即可下載A4「 戒圍指南 」

           

【 量手鐲 】

 

 

> 點擊右鍵即可下載A4「 手鐲指南 」

 

           

【 量項鍊 】

 

 

 

> 詳見 服務範疇 說明

> 詳見 交易政策 說明