{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

尺寸指南 - Ring 戒環篇

 

歡迎使用草山金工日規戒圍指南,敬請依照以下步驟測量您合適的戒圍

草山金工使用日規標準指圍,歡迎使用現有指環比照尺寸,並參照換算表,進行精準比對

 

/ 戒圍尺寸建議以實體測量為主,歡迎親至草山門市由專人為您測量 /